Hlodavci

Jsme odborníci na hlodavce

Jsme zde pro vás, abychom vaše starosti vyřešili okamžitě! Specializujeme se na likvidaci hlodavců odborně a dáváme záruku na naši práci. Nechte nás udělat to, co děláme nejlépe - zbavíme vás hlodavců jednou provždy.

NONSTOP

DERATIZACE

100% diskrétnost, 100% úspěšnost
Předem stanovená cena a záruka samozřejmostí.

Deratizace - zbavíme vás hlodavců

 • V rámci odborných prací na hubení a omezení populace hlodavců, jako jsou třeba myši nebo potkani, je proces známý jako deratizace. Tato akce je součástí komplexní ochrany proti všem druhům škůdců, což je koncept nazývaný DDD - deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

 • Deratizace představuje proces eliminace a snížení populací škodlivých hlodavců. Její aplikace je nezbytná v místech, kde tito škodníci způsobují poškození stavebních konstrukcí a zařízení, a co je důležitější, mohou být zdrojem vážných infekčních onemocnění pro člověka.

 • Před zahájením je klíčové bezpečně identifikovat druh hlodavce, který působí nepříjemnosti. Proces deratizace se provádí umisťováním nástrah, tradičních nebo živolovných pastí. K dispozici máme stanice pro umisťování těchto nástrah, které jsou zabezpečeny klíčem, jenž drží pouze odborník na deratizaci.

Hlodavci způsobují značné škody

Hlodavci představují vážné nebezpečí pro naše zdraví. Jsou nositeli mnoha rizikových onemocnění, která mohou ohrozit nejen naše domácí a zemědělská zvířata, ale také nás samotné.

 • břišní tyfus - infekční onemocnění, přenášené stravou nebo kontaminovanou vodou

 • paratyfus - střevní infekční onemocnění

 • tularémie - bakteriální onemocnění, způsobuje vysoké teploty, zvětšení sleziny, atypický zápal plic nebo vředovité změny v místě poraněné kůže.

 • dermatofytóza nebo dermatomykóza - kožní onemocnění

 • salmonelóza - průjmové bakteriální onemocnění, přenášený stravou nebo kontaminovanou vodou

 • leptospiróza - hořečnaté infekční onemocnění

 • leishmanióza - parazitické onemocnění

 • klíšťová encefalitida - virové onemocnění

 • toxoplasmóza - parazitární onemocnění

 • různí střevní paraziti

Materiální škody - Hlodavci mohou napáchat značné materiální škody, jako je ohlodání fasád a dřevěných konstrukcí, zničení nábytku, koberců, tkanin či knih. Mají schopnost prokousat se skrz beton či méně odolné druhy sítí a kabelů, například ty z mědi a hliníku. Takové poškození může způsobit narušení klimatizace a všech vnitřních rozvodů, což s sebou nese vysoké náklady na opravy.

Škody na potravinách - Hlodavci způsobují značné škody na jídle. Ničí uložené potraviny nejen tím, že je okusují a jedí, ale také narušují obaly a znečišťují je močí a výkaly. Tím nám v podstatě znemožňují dále používat tyto potraviny nejen v našich domovech, ale i ve skladech s potravinami.                    

Reprodukce - Hlodavci mají neuvěřitelnou reprodukční schopnost - samice se mohou množit už ve třech měsících, s pěti až deseti mláďaty v každém vrhu. Doba březosti je 3 týdny.Toto rychlé množení způsobuje, že se populace hlodavců rychle zvětšuje a následně působí rozsáhlé škody.

Jak pracujeme

Chceme, aby se naši klienti cítili bezpečně a informovaně během celého procesu od identifikace problému až po jeho řešení.

 1. Konzultace problému s klientem, kde naši odborníci pečlivě poslouchají a analyzují specifika situace.
 2. Po prvotní konzultaci následuje rychlý příjezd na místo zamoření, kde provádíme důkladnou kontrolu a monitoring objektu. Toto podrobné hodnocení nám umožňuje identifikovat druh škůdce a rozsah zamoření
 3. Naplánování zásahu. Naše týmy, využívající široké spektrum osvědčených metod a prostředků, jsou vyškoleny k výběru nejvhodnějších řešení pro každý konkrétní případ. V této fázi je kladen důraz na bezpečnost lidí a domácích zvířat, stejně jako na minimalizaci dopadu na životní prostředí.
 4. Přesně stanovíme ceny
 5. Následuje samotné provedení deratizace, dezinsekce či dezinfekce. Používáme pouze certifikované a účinné prostředky, aby byl zásah rychlý a efektivní.
 6. Po aplikaci našich řešení zůstáváme v kontaktu s klientem a provádíme následnou kontrolu úspěšnosti likvidace škůdců.
 7. Klíčovým prvkem našeho přístupu je i poučení klienta o prevenci a zavedení preventivních opatření, aby se podobné situace v budoucnu nemusely opakovat. Prevence je stejně důležitá jako samotná likvidace škůdců. Poskytujeme podrobné rady a doporučení týkající se preventivních opatření, která pomáhají udržet prostředí bez škůdců.”
 8. Po provedení zásahu sepíšeme protokol, který zahrnuje seznam použitých prostředků a pokyny pro péči o ošetřené prostory. Dodržování pokynů nám pomáhá dosáhnout  maximálních výsledků.

Druhy hlodavců

Myš domácí

Pokud se kolem vás objeví myš, je velmi pravděpodobné, že jde o myš domácí, která je obrovským ničitelem. Ničí nejen naše jídlo a znečišťuje naše prostředí, ale také poškozuje fasády, izolace budov nebo rozhryzává kabely a další věci. Pokud má snadno dostupnou potravu, čekají vás velké problémy.

Myš domácí může také přenášet nemoci, takže je důležité řádně zabezpečit vstupy do vašeho domu a udržovat čistotu.e velmi obtížné se těchto škůdců zbavit, proto vám s hubením myší mile rádi pomůžeme. 

Ukrývá se na půdách, v prostorech nad stropy, v těsných prostorách ve skladištích a pod nimi. Je aktivní v noci a ranních hodinách.Dobře šplhá, skáče a dokáže se velmi dobře protáhnout skrze malé otvory.

Jak poznám, že máme myši?

Trus je černý, 3-8 mm dlouhý, rychle tvrdne. Stopy chodidel a po ocase na prašných cestičkách. Stopy po hlodání. Typický myší pach v přítomnosti větších populací.

Potkan

Potkan obecný (Rattus norvegicus) je druh hlodavce z rodu "rattus", který je součástí rodiny myšovitých, stejně jako například krysa. Často bývá zmaten s krysou obecnou (Rattus rattus). Jeho původ je ve Východní Asii a byl roznesen lidmi po celém světě, kromě Antarktidy. V místech, kde se přirozeně vyskytuje, žijí potkani v lesích a oblastech s hustými rostlinami. Nicméně populace, které byly zavedeny do našich lokalit, jsou synantropní, což znamená, že žijí v blízkosti lidí.

Žije převážně na vlhčích místech, zejména ve sklepních a přízemních prostorách budov. Nejvíce aktivní jsou v noci. Skvěle šplhají a vysoko skáčou, pokud se cítí ohroženi, mohou na nás zaútočit.

Jak poznám, že máme potkany ?

Trus je šedohnědé barvy, délka cca 20 mm, oválného tvaru. Pokud ucpeme jejich nory, nebo zasypeme, během jednoho dne jsou opět vyhrabány. Stopy po hlodání. Cestičky a stopy po ocasu. Únikové cesty: obvykle kryté z jedné strany.

Krysa

Má úkryty především na půdách, ve stropech. Upřednostňuje výše položená, suchá a teplejší místa. vydrží i několik dní bez pití.

Jak poznám, že máme krysy ?

Trus je tmavý, cca 12 mm dlouhý, oválný, vřetenovitého tvaru. Na cestičkách jsou stopy po ocasu a otěry špinavým břichem. Stopy po hlodání na dřevěných podlahách a obalech. Únikové cesty: obvykle kryté z jedné strany.

 

Význam pravidelné deratizace

 

Pravidelná preventivní deratizace je klíčová pro zachování hygienických podmínek a ochranu zdraví. Pomáhá předcházet šíření nemocí přenášených hlodavci a minimalizuje riziko poškození majetku. Jedná se o efektivní způsob, jak zabránit nekontrolované reprodukci a přemnožení potkanů, krys a myší.

Deratizace také snižuje výskyt alergenů souvisejících s výkaly a srstí hlodavců, což je výhodné pro osoby s alergiemi. Protože hlodavci mohou pronikat do potravinářských skladů, restaurací a domácností, pravidelná deratizace je také ekonomickou investicí, která chrání před ztrátami způsobenými znehodnocením potravin a poškozením majetku. Její důležitost dále roste v městských oblastech, kde je vysoká koncentrace lidí a odpadů, což láká hlodavce. Význam pravidelné preventivní deratizace se rovněž projevuje v prevenci požárů. Hlodavci mají sklony okusovat elektrické kabely, což může vést k závažným požárům. 

Systémová deratizace tedy chrání nejenom naše zdraví a majetek, ale i zvyšuje požární bezpečnost objektů. Dlouhodobě udržovaná deratizace zajišťuje, že populace hlodavců je držena pod kontrolou, což má pozitivní dopad na celkové životní prostředí. Snižuje se tím i tlak na městské ekosystémy, které by mohly být narušeny nadměrným výskytem těchto škůdců. Je důležité si uvědomit, že deratizace není jednorázový akt, ale součást trvalé strategie ochrany zdraví a majetku. Pravidelnost a odbornost aplikace jsou klíčové pro dosažení optimálních výsledků

Přínosy spolupráce s naší firmou

 

Náš profesionální přístup zahrnuje nejen aplikaci návnad a nástrah, ale také instalaci mechanických bariér a využití technologií pro sledování a vyhodnocování populace hlodavců. Je tedy zřejmé, že pravidelná preventivní deratizace je mnohem více než jen opatření proti hlodavcům. Je to komplexní strategie, která napomáhá udržet zdravé životní prostředí a zajišťuje klidný a bezpečný život jak v soukromých, tak ve veřejných prostorách.

Bezplatná kontrola: Navštívíme vaše prostory a posoudíme možnost výskytu nežádoucích hlodavců, identifikujeme škůdce.

Plán zabezpečení: Připravíme specifický plán prevence proti škůdcům, který bude odpovídat vašemu prostředí případně oboru činnosti.

Instalace: Zavedeme systém pro sledování a zaznamenáme všech kroků.

Pravidelná údržba: Budeme pravidelně kontrolovat prostředí a zajistíme, aby bylo udržováno v bezpečném stavu bez přítomnosti nežádoucích hlodavců.

Naši odborníci na deratizaci jsou vyškoleni k identifikaci rizikových faktorů a k aplikaci preventivních opatření, které zabraňují vniknutí hlodavců do budov. Deratizace je prováděna eticky a humánně. Používáme metody, které zbytečně nepřivodí hlodavcům utrpení a které respektují práva zvířat, což přispívá k lepší veřejné podpoře deratizačních programů. Důraz na humánní přístupy je zvlášť důležitý v oblastech, kde je veřejnost citlivá na otázky ochrany zvířat. Vyvážený a promyšlený plán deratizace může snížit potenciál negativních dopadů na životní prostředí a zvířecí populace. Naše firma upřednostňuje nejlepší dostupné techniky a sleduje aktuální trendy v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí.

NÁŠ BLOG

ČLÁNKY O HLODAVCÍCH

Články, probírající tématiku hubení škůdců, rady a návody, jak se chovat, když vás navštíví nezvaní návštěvníci.

BUĎME V KONTAKTU

Pošlete nám zprávu a zjistěte více o našich službách

Pracujeme rychle, odborně, diskrétně.