Mravenci a faraoni

Jak se bránit jejich invazi

Pokud jste někdy stáli tváří v tvář malému, ale odhodlanému vojsku mravenců, dobře víte, že jejich neúnavná práce a organizace mohou být obdivuhodné. Ve chvíli, kdy se však tito malí hmyzí dobyvatelé rozhodnou, že váš domov je ten pravý k založení nové kolonie, může se obdiv snadno změnit v zoufalství. A když se jedná o faraony, situace může být ještě složitější a náročnější na řešení.

NONSTOP

DEZINSEKCE

100% diskrétnost, 100% úspěšnost
Předem stanovená cena a záruka samozřejmostí.

Co jsou faraoni

Faraoni jsou malý druh mravence, který je známý pro svou světle žlutou až hnědavou barvu a malý vzrůst, ale především pro svou schopnost rychle se rozmnožovat a vytvářet rozsáhlé kolonie i v nepříznivých podmínkách. Tito mravenci se nejčastěji zabydlují v teplých a vlhkých oblastech, jako jsou kuchyně a koupelny, ale není neobvyklé najít je i v ostatních částech domácností a budov.

Proč jsou mravenci problémem? 

Faraon je považován za škůdce především kvůli svým potravinovým návykům. Jsou to všežravci, kteří se živí čímkoli od potravin přes odpadky až po ostatní hmyz. Kvůli svému sklonu k prolínání s lidskými obydlími způsobují nejen nepořádek a znehodnocení potravin, ale mohou být také přenašeči bakterií a nemocí. Jejich skrytý způsob života a tendence zakládat kolonie za nábytkem, v zateplení stěn nebo pod podlahou, činí jejich odstranění zvlášť komplikovaným.

Dezinsekce mravenců a faraonů: Kdy je čas zasáhnout

V momentě, kdy spatříte prvního mravence, je důležité neztrácet čas a začít jednat. Jednoduché domácí metody jako jsou pasti a přírodní repelenty mohou být účinné, ale často jsou pouze dočasným řešením. Pokud pozorujete mravence pravidelně nebo větší množství, je pravděpodobné, že už mají ve vašem domově založenou kolonii, a to vyžaduje profesionální zásah.

Jak pracujeme

Chceme, aby se naši klienti cítili bezpečně a informovaně během celého procesu od identifikace problému až po jeho řešení.

 1. Konzultace problému s klientem, kde naši odborníci pečlivě poslouchají a analyzují specifika situace.
 2. Po prvotní konzultaci následuje rychlý příjezd na místo zamoření, kde provádíme důkladnou kontrolu a monitoring objektu. Toto podrobné hodnocení nám umožňuje identifikovat druh škůdce a rozsah zamoření
 3. Naplánování zásahu. Naše týmy, využívající široké spektrum osvědčených metod a prostředků, jsou vyškoleny k výběru nejvhodnějších řešení pro každý konkrétní případ. V této fázi je kladen důraz na bezpečnost lidí a domácích zvířat, stejně jako na minimalizaci dopadu na životní prostředí.
 4. Přesně stanovíme ceny
 5. Následuje samotné provedení deratizace, dezinsekce či dezinfekce. Používáme pouze certifikované a účinné prostředky, aby byl zásah rychlý a efektivní.
 6. Po aplikaci našich řešení zůstáváme v kontaktu s klientem a provádíme následnou kontrolu úspěšnosti likvidace škůdců.
 7. Klíčovým prvkem našeho přístupu je i poučení klienta o prevenci a zavedení preventivních opatření, aby se podobné situace v budoucnu nemusely opakovat. Prevence je stejně důležitá jako samotná likvidace škůdců. Poskytujeme podrobné rady a doporučení týkající se preventivních opatření, která pomáhají udržet prostředí bez škůdců.”
 8. Po provedení zásahu sepíšeme protokol, který zahrnuje seznam použitých prostředků a pokyny pro péči o ošetřené prostory. Dodržování pokynů nám pomáhá dosáhnout  maximálních výsledků.

Mravenci

Všechny druhy, se kterými se můžeme setkat v Evropě, jsou původní a převážně obývají volnou přírodu.

Na našem území  najdeme zhruba 100 druhů. Mají tři páry končetin a jejich tělo je rozdělené do tří částí - hlava, hruď a zadeček. Svými kusadly dokážou unést až padesátkrát vyšší hmotnost, než sami váží. Dosahují velikosti od 2 do 14 mm, s barvou od žluté po černou, v závislosti na druhu. Žijí ve velkých koloniích - v mraveništích, skládajících se z královny, dělnic a samců, kteří po svatebním letu umírají. Vývoj od vajíčka k dospělému jedinci trvá přibližně 2 měsíce, dělnice žijí 2 až 3 roky, zatímco královny 15 až 20 let. Jejich strava se skládá z produktů obsahujících cukr, malých druhů hmyzu a výměšků mšic ( zvaných medovice ).

Mravenec obecný

 • Někdy se dostanou do našich domácností.
 • Mají šedou až černou barvu.
 • Nejčastěji si budují svá hnízda v zahradních zdech a základech budov
 • Po zimním období se dělnice často dostávají do budov, kde hledají potravu. Pokud je jejich hnízdo umístěno v základech domu, dostávají se dovnitř štěrbinami v podlaze.
 • Zvenčí se dostávají do budov skrze štěrbiny kolem oken a balkonů, často i v horních patrech.
 • Škodí tím, že zamořují potraviny a jejich velký výskyt je obtěžující.

Mravenec faraon

 • Tento druh pochází z tropických oblastí Afriky a rozšířil se po celém světě. 
 • V mírném klimatu si zakládá svá hnízda pouze uvnitř stále vytápěných budov. Místa pro jejich výstavbu si vybírá tak, aby byla těžko přístupná – například za dřevěnými obklady nebo pod dlaždicemi. 
 • Kolonie se většinou dělí do několika podkolonií
 • Hnízdo obývají převážně hnědožluté samice. Samci mají černohnědou barvu a mají křídla 
 • Měří 3 mm, zatímco dělnice dosahují 2,5 mm a samice se pohybují v rozmezí 3,5 – 4,5 mm. 
 • Je to všežravec s preferencí pro maso a mrtvý hmyz. 
 • Může být značně obtížný, působí škody v domácnostech, zdravotnických zařízeních i provozech zabývajících se potravinami. Největší riziko představuje v zdravotnických zařízeních, neboť na svém těle může přenášet patogeny.

Mravenec drnový

 • V přírodním prostředí nezpůsobuje žádné škody
 • Stává se však škodlivým, když si vytváří kolonie v bytových interiérech, a to i v horních patrech 
 • Nejčastěji si za své útočiště vybírá kuchyně a koupelny
 • Jako všežravec má preference pro maso a mrtvý hmyz. Jeho škodlivost je srovnatelná s faraonem.

Jak probíhá profesionální dezinsekce

Naši profesionálové v oblasti dezinsekce využívají různé metody, aby se vypořádali s mravenci, včetně faraonů. Mezi tyto metody patří použití gelových nástrah, které mravenci přenášejí zpět do své kolonie, a postupně tak dochází k vyhubení celé populace. Další metodou je postřik speciálními insekticidy, které jsou bezpečné pro lidi a domácí zvířata, ale smrtící pro mravence.

Prevence je klíčová – je nejlepší strategií v boji proti škůdcům. Udržování čistoty, pravidelné kontroly potravin a těsnění vstupů a škvír, kudy by mravenci mohli proniknout do vašeho domova, jsou základními kroky k zamezení invaze těchto hmyzích vetřelců. V případě, že se vám přesto podaří založit kolonii u vás doma, neváhejte se obrátit na odborníky. Dezinsekce mravenců a faraonů není sice jednoduchý úkol, ale s profesionálním přístupem a vhodnými metodami je možné dosáhnout dlouhodobého řešení problému a vrátit váš domov do stavu bez nezvaných návštěvníků

NÁŠ BLOG

ČLÁNKY O DESINSEKCI

Články, probírající tématiku hubení škůdců, rady a návody, jak se chovat, když vás navštíví nezvaní návštěvníci.

BUĎME V KONTAKTU

Pošlete nám zprávu a zjistěte více o našich službách

Pracujeme rychle, odborně, diskrétně.