Ceník

Ceník prací

Ceny dezinsekce jsou za monitoring, u celkového dezinsekčního ošetření záleží na konkrétní situaci.
Vždy se vytváří individuální přesná kalkulace.

Kolik stojí služby likvidace škůdců?

Deratizace a dezinsekce jsou klíčové pro udržení bezpečí v našich domovech, ať už se jedná o likvidaci štěnic, švábů, jiného hmyzu nebo hlodavců.

Stanovit paušálně cenu dezinsekce a deratizace není možné, a to z několika důvodů:

Rozsah zamoření

Hodně záleží na tom, jak dlouho se s problémem potýkáte. Zda se u vás škůdci teprve objevili, nebo už vám stihli vytvořit více generací, nachází se u vás více vývojových stádií hmyzu apod. V neposlední řadě má velký vliv na stav zamoření nevhodná likvidace svépomocí. V těchto případech je likvidace škůdců obtížnější, tudíž je cena dezinsekce a deratizace vyšší.

Typ objektu

Každý objekt může mít specifické potřeby a nároky na ošetření proti škůdcům, a proto je důležité zohlednit tuto skutečnost při stanovení cenové nabídky. Existuje několik typů objektů, které mohou potřebovat deratizaci a dezinsekci. Mezi ty nejčastější patří rodinné domy, bytové domy, restaurace, hotely, sklady a průmyslové objekty. Každý z těchto typů objektů vyžaduje individuální přístup a specifické metody ošetření. Například u restaurací je důležité zvolit metody, které budou účinné proti škůdcům, ale zároveň nebudou mít negativní vliv na potraviny či zdraví zákazníků. U průmyslových objektů zase může být klíčové rychlé a efektivní ošetření celé plochy, aby nedošlo k rozšíření škůdců do dalších částí provozu. Každý typ objektu má své vlastní specifické potřeby a požadavky, které je důležité brát v úvahu při stanovení ceny deratizace a dezinsekce.

Rozloha, lokalita a stav objektu

Čím větší je plocha k ošetření, tím více práce a prostředků je potřeba k zajištění efektivní ochrany proti škůdcům. Proto je důležité přesně definovat rozsah ošetření a zohlednit ho při stanovení ceny. 
Objekty v různých oblastech mohou mít různé úrovně zamoření a specifické potřeby ohledně ochrany proti škůdcům. Například objekty v blízkosti zemědělských farem nebo lesů mohou být náchylnější k napadení různými druhy škůdců než objekty ve městských oblastech. Dalším důležitým faktorem, který může ovlivnit cenu deratizace a dezinsekce, je stav objektu.
Starší budovy s prasklinami nebo poškozenou izolací mohou být snadněji napadené škůdci než nové moderní stavby. Proto je důležité zhodnotit stav objektu před provedením ošetření a přizpůsobit metody tak, aby byly deratizační práce co nejefektivnější.

Druh použitých chemikálií a techniky aplikace

Existuje mnoho různých metod, které mohou být použity k likvidaci škůdců, a některé z nich mohou být nákladnější než jiné. Důležitým faktorem je také frekvence ošetření. Některé objekty mohou vyžadovat pravidelnou kontrolu a opakované ošetření, zatímco na jiné mohou stačit jednorázová zásahy.
Častější ošetření může být samozřejmě spojeno s vyššími náklady a tudíž vyšší cenou dezinsekce a deratizace.

Množstevní a smluvní ceny

Pro SVJ, bytová družstva a firmy vytváříme speciální cenové nabídky, které závisí na množství ošetřených prostor a frekvenci ošetření.
V případě preventivních opatření v boji proti škůdcům na základě smlouvy jsou ceny prací ještě výhodnější.

Mějte na paměti, že za kvalitní služby se obvykle platí více, ale v dlouhodobém horizontu se tato investice vyplatí.

Naše firma má nejen potřebné zkušenosti a znalosti, ale také kvalitní vybavení a látky, které jsou účinné a šetrné k životnímu prostředí. Zachování čistoty a bezpečí ve vašem domově by mělo být prioritou. Neodkládejte řešení problému se štěnicemi či hlodavci, ať už se jedná o byt, dům nebo podnikové prostory. Vyhněte se riziku šíření nemocí a materiální škody tím, že se obrátíte na profesionály v oblasti dezinsekce, dezinfekce a deratizace

RECENZE

Co o nás lidé říkají

BUĎME V KONTAKTU

Pošlete nám zprávu a zjistěte více o našich službách

Pracujeme rychle, odborně, diskrétně.