Deratizace

Deratizace: Základ pro zachování hygienického a zdravotně nezávadného okolí.

V současné době plné neustálých změn a nově se objevujících zdravotních hrozeb se stává nezbytným pečovat o čistotu a hygienické podmínky našeho prostředí. Naše společnost poskytuje profesionální služby v oblasti boje proti hlodavcům a zajišťuje ochranu interiérů i exteriérů různých typů objektů, včetně kancelářských budov, průmyslových areálů či ubytovacích kapacit.

NONSTOP

DERATIZACE

100% diskrétnost, 100% úspěšnost
Předem stanovená cena a záruka samozřejmostí.

Proč je deratizace důležitá

Deratizace je nesmírně důležitá nejen pro ochranu majetku před škodami, které mohou hlodavci způsobit, ale také pro zajištění veřejného zdraví. Hlodavci jsou přenašeči mnoha nebezpečných nemocí.

Kromě přímých škod na strukturách budov mohou hlodavci kontaminovat potraviny a způsobit tak potravinové nákazy. Deratizace pomáhá předcházet ekonomickým ztrátám, které mohou vzniknout v důsledku přemnožení hlodavců. Jedná se o komplexní proces zahrnující prevenci, monitorování a likvidaci škůdců.

Druhy deratizace

Deratizace představuje řadu aktivit směřujících k redukci populace škůdců, jako jsou například potkani a jiné škodlivé hlodavce, které mohou představovat hrozbu pro veřejné zdraví tím, že jsou přenašeči chorob, jako je leptospiróza či salmonelóza. Tato opatření zahrnují nejen preventivní, ale i aktivní metody eliminace.

Prevence: zahrnuje řadu opatření, která mají za cíl znesnadnit hlodavcům přístup k potravě a prostorům pro hnízdění a rozmnožování, což může zahrnovat pravidelné odstraňování odpadů, udržování čistoty, a dokonce architektonické úpravy, jako jsou například instalace kovových sítí či mříží, nebo ochranné plechy na dveřích.

Mechanická deratizace: dále zahrnuje použití pastí s návnadami.

Chemická deratizace: spočívá v nasazení jedů - nejčastěji rhodenticidů, které jsou umístěny tak, aby působily jako lákadla pro hlodavce.

Biologická deratizace: k regulaci škodlivých živočichů se soustředí na využití jejich přirozených nepřátel, jako jsou kočky nebo vypouštění dravých ptáků ve městském prostředí, což je šetrné k životnímu prostředí a přirozeně snižuje počty nežádoucích hlodavců.

Jakým způsobem naše firma deratizaci provádí

  • Přijedeme na místo určení diskrétně.
  • Prvním krokem je důkladná kontrola prostoru za účelem zjištění přítomnosti jakýchkoliv hlodavců,
  • Následně vypracujeme plán deratizace a vybereme odpovídající prostředky k likvidaci hlodavců
  • Poté provedeme samotnou deratizaci
  • Regulace počtu škůdců do týdne od prvního umístění nástrah
  • Cena je známa předem a počet výjezdů je jasně stanoven – záruka úplného vyhubení.
  • Absolutní bezpečnost pro vaše domácí zvířata při výběru adekvátní nástrahy a postupu deratizace
  • Vytvoříme doporučení týkající se sanitárních a stavebních nedostatků, které by mohly přispívat k přítomnosti. hlodavců
  • Provádíme pravidelné kontroly a sledování přítomnosti v případě nutnosti
  • Odstranění mrtvých hlodavců a potřebná sanitace prostoru je samozřejmostí

Význam pravidelné deratizace

Pravidelná preventivní deratizace je klíčová pro zachování hygienických podmínek a ochranu zdraví. Pomáhá předcházet šíření nemocí přenášených hlodavci a minimalizuje riziko poškození majetku. Jedná se o efektivní způsob, jak zabránit nekontrolované reprodukci a přemnožení potkanů, krys a myší.

Deratizace také snižuje výskyt alergenů souvisejících s výkaly a srstí hlodavců, což je výhodné pro osoby s alergiemi. Protože hlodavci mohou pronikat do potravinářských skladů, restaurací a domácností, pravidelná deratizace je také ekonomickou investicí, která chrání před ztrátami způsobenými znehodnocením potravin a poškozením majetku. Její důležitost dále roste v městských oblastech, kde je vysoká koncentrace lidí a odpadů, což láká hlodavce. Význam pravidelné preventivní deratizace se rovněž projevuje v prevenci požárů. Hlodavci mají sklony okusovat elektrické kabely, což může vést k závažným požárům. 

Systémová deratizace tedy chrání nejenom naše zdraví a majetek, ale i zvyšuje požární bezpečnost objektů. Dlouhodobě udržovaná deratizace zajišťuje, že populace hlodavců je držena pod kontrolou, což má pozitivní dopad na celkové životní prostředí. Snižuje se tím i tlak na městské ekosystémy, které by mohly být narušeny nadměrným výskytem těchto škůdců. Je důležité si uvědomit, že deratizace není jednorázový akt, ale součást trvalé strategie ochrany zdraví a majetku. Pravidelnost a odbornost aplikace jsou klíčové pro dosažení optimálních výsledků.

Přínosy spolupráce s naší firmou

Náš profesionální přístup zahrnuje nejen aplikaci návnad a nástrah, ale také instalaci mechanických bariér a využití technologií pro sledování a vyhodnocování populace hlodavců. Je tedy zřejmé, že pravidelná preventivní deratizace je mnohem více než jen opatření proti hlodavcům. Je to komplexní strategie, která napomáhá udržet zdravé životní prostředí a zajišťuje klidný a bezpečný život jak v soukromých, tak ve veřejných prostorách.

Bezplatná kontrola: Navštívíme vaše prostory a posoudíme možnost výskytu nežádoucích hlodavců, identifikujeme škůdce.

Plán zabezpečení: Připravíme specifický plán prevence proti škůdcům, který bude odpovídat vašemu prostředí případně oboru činnosti.

Instalace: Zavedeme systém pro sledování a zaznamenáme všech kroků.

Pravidelná údržba: Budeme pravidelně kontrolovat prostředí a zajistíme, aby bylo udržováno v bezpečném stavu bez přítomnosti nežádoucích hlodavců.

Naši odborníci na deratizaci jsou vyškoleni k identifikaci rizikových faktorů a k aplikaci preventivních opatření, které zabraňují vniknutí hlodavců do budov. Deratizace je prováděna eticky a humánně. Používáme metody, které zbytečně nepřivodí hlodavcům utrpení a které respektují práva zvířat, což přispívá k lepší veřejné podpoře deratizačních programů. Důraz na humánní přístupy je zvlášť důležitý v oblastech, kde je veřejnost citlivá na otázky ochrany zvířat. Vyvážený a promyšlený plán deratizace může snížit potenciál negativních dopadů na životní prostředí a zvířecí populace. Naše firma upřednostňuje nejlepší dostupné techniky a sleduje aktuální trendy v oblasti šetrnosti k životnímu prostředí.

NÁŠ BLOG

ČLÁNKY O DERATIZACI

Články, probírající tématiku deratizace, rady a návody, jak postupovat...

BUĎME V KONTAKTU

Pošlete nám zprávu a zjistěte více o našich službách

Pracujeme rychle, odborně, diskrétně.