FAQ

Nejčastější dotazy

Sekce Časté dotazy je vaším průvodcem k odpovědím na nejběžnější otázky. Zde naleznete komplexní informace o našich produktech, službách a procesech, které vám pomohou lépe porozumět naší nabídce a získat potřebné informace rychle a snadno. Pokud zde nenajdete váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat

Ušetřete si čas a získejte rychlé informace, které potřebujete .
Máme pro vás připraveny jasné a srozumitelné odpovědi, abyste byli co nejlépe informováni.


Nejčastěji se švábi a rusi šíří přenosem z infikovaného prostředí. Mohou se dostat do domácností na oblečení, v nákladu, nábytku či elektronice. Důležitá je prevence a důkladná hygiena. Je tedy klíčové pravidelně kontrolovat a čistit vstupní prostory, sklepy a místa, kde se může shromažďovat vlhkost a nečistoty. Udržujte potraviny v uzavřených nádobách a odpadky v pevně zavřených koších.

Ani jeden z těchto nezvaných hostů se neobjeví bez důvodu. Švábi jsou přitahováni zbytky jídla, vlhkostí a úkryty, kde se mohou skrývat během dne. Rusy zase lákají zahrady s bohatou vegetací, vlhká místa a také dostupnost potravy, jako jsou semena nebo plody. Nejčastěji oba najdete v kuchyních či koupelnách. Abyste předešli jejich nechtěné návštěvě, je důležité udržovat čistotu a odstranit možné zdroje potravy.

Švábi jsou známí svou odolností a schopností přežít v nejrůznějších podmínkách. Vylézají často za šera nebo v noci, kdy je jejich aktivita nejvyšší. Vyhledávají místa s potravou a vlhkostí, což jsou ideální podmínky pro jejich rozmnožování. Pokud v domě objevíte šváby, je to jasný signál, že je čas na důkladný úklid a hlavně odbornou deratizaci.

Švábi a rusi patří mezi nežádoucí škůdce v našich domovech. Švábi mohou přenášet bakterie a viry, zatímco rusi mohou poškozovat stavební materiály a textilie. Obě tato hmyzí stvoření zanechávají za sebou exkrementy a mohou způsobovat alergické reakce. Navíc švábi a rusi produkují alergeny, které jsou spojeny s astmatem a jinými respiračními problémy. Jsou také spojováni s psychologickým diskomfortem, jelikož jejich přítomnost v domácnostech je často vnímána jako
známka nečistoty. Kontrola a vyhubení těchto hmyzích škůdců je klíčová pro ochranu zdraví a domovů.

Švábi jsou přenašeči mnoha nemocí. Jejich těla mohou být pokryta patogenními mikroorganismy, které mohou způsobit různé infekce a onemocnění u lidí. Mezi nejběžnější nemoci, které mohou švábi přenášet, patří salmonelóza, dysenterie, cholera, lepra a tyfus. Kromě bakteriálních infekcí mohou švábi také šířit viry, parazity a plísně. Je důležité udržovat domácnost čistou a bez švábů, aby se minimalizovalo riziko přenosu těchto nemocí.

Šváb je známý svou odolností a schopností přežít v extrémních podmínkách. Zajímavým faktem je, že šváb může žít bez hlavy i několik týdnů. To je možné díky tomu, že švábům chybí složitý oběhový systém a dýchají skrze malé otvory v těle, tzv. spirákly. Díky spiráklům, které se nacházejí po celém těle, může šváb bez problémů dýchat i bez hlavy. Navíc švábův mozek není nezbytný pro regulaci dýchání či srdečního tepu. Ztráta hlavy tedy není pro přežití švába okamžitě fatální.

Prvním varovným signálem jsou malé černé výkaly podobné mleté kávě, které najdete v koutcích, ve škvírách nebo v šuplících. Dále můžete narazit na svléknuté kůže, jelikož švábi se svlékají několikrát během svého života. Pokud zaslechnete šustění v noci nebo uvidíte šváby při zapnutí světla, je to jasný důkaz jejich přítomnosti. Při silnějším napadení můžete cítit i charakteristický zápach.

Nejčastěji se štěnice domácí přenáší nepřímým kontaktem, například přes infikované oblečení, ložní prádlo, zavazadla či nábytek. Kvůli jejich skvělé schopnosti skrývat se a rychlému množení je nezbytné reagovat okamžitě, jakmile si všimneme prvních náznaků jejich přítomnosti. Postřik je jednou z metod, které se používají k jejich likvidaci, ale měl by být použit jako součást komplexní strategie, včetně důkladného vysávání a praní infikovaného textilu.

Ano, štěnice mohou být přítomny ve vašem oblečení, zvláště pokud bylo nechráněné v prostředí s výskytem štěnic. Často se tímto způsobem šíří do nových prostředí, když cestujeme nebo přinášíme oblečení z druhé ruky. Je důležité oblečení pravidelně kontrolovat a pokud se setkáme s náznaky štěnic, je třeba oblečení vyprat na nejvyšší možné teplotě, kterou materiál vydrží, a to minimálně na 60°C, ideálně však na 90°C. Dalším krokem je sušení v sušičce na vysokou teplotu po dobu minimálně 30 minut, což by mělo zabít všechny zbývající štěnice a jejich vajíčka.

Postřiky proti štěnicím mají různou dobu účinnosti, která může být od několika vteřin ( kontaktní postřiky ) až po několik měsíců ( s reziduálními účinky ). Profesionálové namíchají postřik na míru tak, aby se maximálně využily všechny hubící vlastnosti. Reziduální účinek popisuje dobu, po kterou postřik zůstává aktivní a účinný proti škůdcům, i po tom, co jeho okamžitý hubící účinek vyprchá. To znamená, že aplikovaný postřik nadále působí a chrání prostor dlouhodoběji, což je nezbytné pro efektivní odstranění celé populace štěnic.

Deratizační procesy představují řadu kroků zaměřených na kontrolu a omezení populace hlodavců, jež jsou považovány za škůdce nebo nositele nemocí, hlavně u potkanů, krys, myší a jiných zvířat včetně holubů.

Provedení jednorázových opatření na hubení hlodavců se typicky doporučuje dvakrát ročně – v období jara, kdy hlodavci začínají opouštět svá zimní útočiště a během podzimních měsíců, kdy začínají vyhledávat nové prostory pro přežití chladnějšího období. Na druhou stranu, pro udržení efektivity boje proti škůdcům se navrhuje pravidelná deratizace každých dvou měsíců, protože během tohoto časového úseku se stávají vložené návnady pro hlodavce méně lákavé.

Ochranná opatření zahrnují uschování potravin, krmiv a odpadů mimo dosah hlodavců a provedení stavebních úprav, které zabraňují vniknutí hlodavců do budov.

Pokud jsou potkani, myši nebo krysy již přítomny v budovách nebo v jejich okolí, nejlepším řešením je obrátit se na specializovanou společnost na nás. Naše firma kompetentně a bezpečně zajistí likvidaci škůdců a nabídne nebo zrealizuje opatření pro snížení rizika jejich opětovného výskytu.

Deratizace se rozlišuje do tří typů v závislosti na rozsahu a množství hlodavců v oblasti. Existuje jednorázová likvidace, pravidelná prevence a rozsáhlejší celoplošná akce.

Jednorázová likvidace se zaměřuje na odstranění hlodavců v oblastech jejich nejvyššího výskytu pomocí mechanických či chemických metod, ale její efekt je pouze dočasný. Oproti tomu pravidelná deratizace, kterou se vykonává zejména na jaře a na podzim, zajišťuje dlouhodobější ochranu. Pro zabezpečení větších oblastí je doporučená celoplošná deratizace.

Vibrace a hlasité zvuky -  tito hlodavci mají vysokou úroveň opatrnosti a nesnášejí nečekané akustické podněty či otřesy. Použití repelentů, které generují ultrazvuk, neslyšitelný pro člověka, může efektivně odpuzovat potkany a zabránit jim ve vstupu do vašich prostor.

Potkan obecný se od krysy liší hmotností až 500 gramů, zatímco krysa obecná váží pouze kolem 250 gramů. Potkan je robustnější, s kratším ocasem, který je tmavší na horní straně a světlejší na spodní, a je tlustší u kořene. Na druhou stranu, krysa má štíhlejší tělo a ocas, který může být stejně dlouhý nebo delší než její tělo, a je jednobarevný

Ano, skutečně vás zbavíme i vajíček. Používáme profesionální přípravky s bezpečným použitím ve většině prostor a na většinu povrchů, které se vyznačují dlouhodobým účinkem. Jejich největší výhodou je ale trojí smrtící účinek. Zahubí dospělé jedince, přeruší několik vývojových stádií současně a likviduje i vajíčka ( sterilizace ). Díky růstovým regulátorům v používaných přípravcích po zásahu samice, které nezemřou okamžitě, kladou pouze sterilní vajíčka. Tyto regulátory nejsou pro savce nijak toxické.

Nesnažte se hubit štěnice sami běžně dostupnými prostředky z drogerie apod, mají slabý účinek, mohou výskyt rozšířit a tím celý zásah poté prodražit. Vždy vyhledejte odbornou firmu, která používá profesionální prostředky a použivá osvědčené postupy likvidace.

Před příjezdem technika vám vysvětlíme, jak připravit vše potřebné, aby byl zásah co nejefektivnější. Na místě technik přesně vyhodnotí situaci u vás, podrobně vám vysvětlí celý postup a provede odborný postřik, případně další opatření, aby všechny štěnice, včetně vajíček, úspěšně zlikvidoval.

Poté dostanete přesné instrukce, jak se chovat po dezinsekci a jaká opatření dodržovat, aby byl výsledek co nejúspěšnější.
Vždy hradíte pouze první zásah, pokud by se nepodařilo vyhubit vše napoprvé, další opakovanou návštěvu technika nehradíte.

Není potřeba se nijak na dezinsekci připravovat. Je důležité hlavně nic nepřemisťovat, aby nedošlo ke zbytečnému zavlečení do jiné místnosti. Naši technici si vše připravují sami. Vše s vámi prohlédneme a podáme Vám podrobné informace, jak bude hubení probíhat a co je potřeba následně dodržovat.

Více o nás

Specializujeme se na komplexní služby v oblasti hubení štěnic, dezinfekce, dezinsekce a deratizace. S moderními metodami a účinnými postupy zajistíme bezpečné a čisté prostředí pro vaše bydlení či podnikání. Společně vytvoříme neproniknutelnou bariéru proti nežádoucím hostům!

Více dotazů

Potřebujete další informace? Pište, volejte, jsme tu pro Vás.

BUĎME V KONTAKTU

Pošlete nám zprávu a zjistěte více o našich službách

Pracujeme rychle, odborně, diskrétně.