Vosy a sršně

Nesnažte se vosy, sršně ani jejich hnízda likvidovat sami.

Vyhněte se riziku vosího bodnutí Jedno hnízdo může obývat až 12 000 vos, ty se umí velice bránit a neodbornou likvidací je můžete hodně vydráždit. U zdravého jedince obvykle bodnutí vosou nepředstavuje vážné riziko – typicky se projeví silnou bolestí způsobenou vosím jedem. Nicméně, nebezpečí se zvyšuje s rostoucím počtem žihadel, nebo u starších lidí a dětí. Pro alergiky jsou žihadla vos velmi nebezpečná. I jedno jediné bodnutí může u alergických jedinců vyvolat závažnou reakci a v extrémních situacích je ohrozit na životech.

NONSTOP

DEZINSEKCE

100% diskrétnost, 100% úspěšnost
Předem stanovená cena a záruka samozřejmostí.

Proč je dezinsekce vos a sršní nutná

Neodmyslitelnou součástí teplých měsíců jsou vosy a sršně, které mohou být pro člověka nejen otravné, ale v některých případech i nebezpečné. V první řadě je důležité rozlišovat mezi vosami a sršni. Přestože jsou si na první pohled podobní, ve skutečnosti se jedná o dva odlišné druhy s různým chováním a způsobem života.

Vosy jsou často více agresivní a mají tendenci stavět svá hnízda blíže lidským obydlím, což zvyšuje riziko konfliktu. Sršni naopak preferují klidnější prostředí a jejich hnízda bývají umístěna většinou ve vyšších polohách.

Existují případy, kdy jejich blízkost může představovat zdravotní riziko, zejména pro alergiky, nebo když se hnízdo nachází v bezprostřední blízkosti obytných zón. V takových situacích je důležité zasáhnout rychle a efektivně. Dezinsekce by měla být vždy prováděna odborníky, kteří mají zkušenosti a odpovídající vybavení pro bezpečnou a účinnou likvidaci hnízd.

Jak pracujeme

Samotný proces dezinsekce obvykle zahrnuje několik kroků

Nejprve je potřeba lokalizovat hnízdo, což někdy může být samo o sobě výzvou, zvláště pokud je hnízdo skryto nebo umístěno na obtížně přístupném místě.

Po detekci hnízda následuje samotná likvidace. Naši odborníci používají různé metody – od chemických přípravků, přes mechanické odstranění, až po termické zpracování.

Chemická dezinsekce zahrnuje aplikaci insekticidů, které jsou efektivní, ale vyžadují opatrnost, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního prostředí nebo zdraví lidí a domácích zvířat.

Mechanické odstranění je vhodné pro menší hnízda a zahrnuje fyzické odstranění hnízda z místa. Termické zpracování, které je méně běžné, využívá vysoké teploty k zničení hnízda a likvidaci hmyzu.

Bezpečnost je při dezinsekci na prvním místě. Je důležité, aby lidé, kteří nejsou vybaveni nezbytnými ochrannými prostředky a znalostmi, se likvidace hnízd vos a sršní nepokoušeli sami. Kontakt s hmyzem může vést k bodnutí a v případě alergické reakce i k vážným zdravotním komplikacím. Proto je vždy lepší svěřit tuto práci do rukou profesionálů.

Pokud se rozhodnete pro dezinsekci, je také důležité myslet na prevenci. Po odstranění hnízda je vhodné provést opatření, která zabrání vosám a sršním v budování nových hnízd v těch samých lokalitách. Tato opatření mohou zahrnovat aplikaci repelentních přípravků nebo instalaci fyzických bariér.

Vosy a sršně jsou sice důležitou součástí ekosystému, ale v některých případech je jejich přítomnost v těsné blízkosti člověka nežádoucí a může vyžadovat odbornou dezinsekci. Důležité je přistupovat k tomuto problému zodpovědně a s ohledem na bezpečnost všech zúčastněných

Kvalitní dezinsekce by měla být efektivní, rychlá a co nejméně invazivní

a v neposlední řadě by měla zohledňovat ochranu životního prostředí, aby nezpůsobila větší škody, než jsou ty, které se snaží předejít.

V případě, že se setkáte s vosím nebo sršním hnízdem na svém pozemku, neváhejte kontaktovat naše odborníky. Tím zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také rychlé a efektivní řešení problému. Pamatujte, že prevence a včasná reakce jsou klíčové pro zamezení nežádoucího kontaktu s těmito hmyzími škůdci.

S příchodem teplejšího počasí je také dobré zvážit instalaci ochranných sítí na okna a dveře, které mohou pomoci udržet vosy a sršně venku. Vosy a sršně mohou být výzvou, ale s přiměřenou opatrností a správným přístupem lze zvládnout jejich dezinsekci efektivně a bezpečně. Nezapomínejte, že tyto hmyzí obyvatele máme kolem sebe z určitého důvodu – jsou cennou součástí přírodního ekosystému, hrají důležitou roli v opylování rostlin a kontrole škůdců. Proto je důležité, aby byla dezinsekce prováděna s respektem k přírodě a pouze v situacích, kdy je to skutečně nezbytné.

Při zvažování dezinsekce je také dobré si uvědomit, že vosy a sršně jsou aktivní především v teplých měsících a na podzim přirozeně umírají, s výjimkou královen, které přezimují a na jaře zakládají nová hnízda. Pokud tedy není nutné hnízdo ihned odstranit z důvodů bezpečnosti, může být vhodné počkat do podzimu a zabránit tak zbytečnému narušení ekosystému. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv postup, vždy je nejlepší postupovat s rozvahou a v souladu s doporučeními odborníků.

Mějte na paměti, že každé roční období přináší s sebou různé výzvy a situace, ve kterých mohou vosy a sršně představovat problém. Jarní měsíce jsou obdobím, kdy královny začínají zakládat nová hnízda, a tedy i ideálním časem pro preventivní opatření, jako je instalace ochranných sítí nebo aplikace repelentů v místech, kde by se hmyz mohl snažit hnízdit.

Vosy a sršně

  • Sršeň je schopna svůj jed vypustit na vzdálenost až 40 cm a může přitom zasáhnout do očí!
  • Sršně jsou mírumilovné, pokud se k jejich hnízdu nedostanete na vzdálenost přibližně 3 metrů.
  • Sršně se na rozdíl od vos nepodráždíte tak snadno a raději se konfliktům vyhýbají.
  • Sršni mají rádi včely, které slouží jako potrava. Včely jsou pro sršní larvy zdrojem proteinů.
  • Jedna sršeň dokáže za minutu zahubit přibližně 40 včel. Včely nemají kvůli své velikosti proti sršním šanci.
  • V ČR žije asi 7 druhů vos, nejčastěji se vyskytují:
  • Vosa obecná
  • Vosa útočná
  • Sršeň obecná

Jsou sociální hmyz, v plně rozvinutém hnízdě se může nacházet až několik stovek dělnic. Od nakladení vajíčka k vývoji do dospělého jedince trvá 3 až 5 týdnů. Dospělí jedinci jsou charakterističtí svými černými a žlutými pruhy na těle. Samice vos měří přibližně 20 mm, sršně pak 25 až 35 mm.

Hnízdo je vytvořeno z materiálu podobného papíru, který vytvářejí dělnice z rozdrceného dřeva. Místa, kde se hnízda nachází, jsou různá – volně visí například pod střechou, v krovu, nebo jsou umístěny v norách po hraboších a myších.Samice mají kladélka pro kladení vajíček, dělnice mají žihadla, která používají na svou obranu v ohrožení. Jsou aktivní pouze během dne, což je ovlivněno rostoucí teplotou.

Samci zemřou hned po páření a dělnice žijí jednu sezónu. Celá kolonie vos zemře na konci podzimu, s prvními mrazy. S výjimkou mladých oplozených samic, které zimují na skrytých místech. Živí se hmyzem – komáry, larvami, mouchami a také produkty obsahující cukr. 

Jsou obzvláště otravné v okolí odpadků a popelnic, pekáren a také v domácnostech. Kromě toho způsobují škody na zahradách a ovocných stromech.

NÁŠ BLOG

ČLÁNKY O DESINSEKCI

Články, probírající tématiku hubení škůdců, rady a návody, jak se chovat, když vás navštíví nezvaní návštěvníci.

BUĎME V KONTAKTU

Pošlete nám zprávu a zjistěte více o našich službách

Pracujeme rychle, odborně, diskrétně.