Vrtavec plsnatý

Kde se vyskytuje a co vyhledává ?

Najdeme ho v domech pod podlahou nebo ve stěnách, často se vyskytuje na půdách a živí se různými organickými materiály. Požírá textil, kůži, papír a vylíhnuté larvy si pochutnávají na různých semenech, na obilných výrobcích, mouce, na různém koření  apod. V podstatě se živí veškerými substráty, obsahujícími škrob, nebo vlnu. Velké škody může způsobit i v muzeích nebo ve školách, protože napadá přírodovědecké sbírky. Vrtavci se vyskytují často i v obilných silech, ve vagónech, v přepravních kontejnerech na organický materiál a odstranit tento hmyz je možné pouze zásahem odborníka.

Jak vypadá a jak se množí ?

Je to malý, hustě ochlupený brouček, asi 2 – 5 mm dlouhý zlatohnědě zbarvený, který sice nelétá, ale velmi rychle se pohybuje. Ovšem i přes svou titěrnost dokáže natropit pěknou neplechu, zejména při jeho přemnožení.

Jeho končetiny jsou dlouhé, se silnějšími stehny a zadeček je vypouklý.

Larvy tohoto druhu dosahují délky až 7,5 mm. Mají bíložlutou barvu, hlavu hnědožlutou s červenými pruhy po bocích a zakřivené tělo podobné larvě majky, včetně tří párů nohou na hrudi a jemného červenohnědého ochlupení.

Vrtavec plstnatý, preferuje tmavá a vlhká místa a je považován za škůdce, který v případě masového výskytu dokáže poškodit různé materiály.

Za vhodných teplotních podmínek samice klade na infikovaný materiál průměrně 100 až 150 lepkavých vajíček, která jsou v počátku bílá a později nabírají žlutavý nádech a měří 0,7 až 1 mm.

Po zhruba dvou týdnech vylíhnutí z vajíček se objevují larvy s bílým tělem, světle hnědou hlavou pokryté chloupky. Larvy jsou schopny vytvářet síťové struktury a po třech svlékáních vytvářejí kokony. Při teplotách kolem 25 °C a vlhkosti 70 % trvá vývoj od vajíčka k dospělci asi 70 dnů, při 20 °C se vývoj prodlužuje až na 7 měsíců. Za rok mohou mít až dvě generace.

Jak s ním bojovat?

Vrtavci plstnatí konzumují širokou škálu potravin, od rostlinných po živočišné. Mají tendenci napadat potraviny jako obilí, obilné produkty, seno, slámu, semena, kůži, kožešiny, vlněné zboží, ale také mrtvý hmyz a exkrementy. V případě přemnožení mohou způsobit značné škody na zásobách jídla nebo textilií.

Vysoká vlhkost může vést k jejich masovému rozmnožování, obzvlášť v obytných prostorách, kde se pak mohou objevovat téměř všude, pod podlahami, na půdách, prádle, nádobí a na dalších místech.

V boji proti vrtavci plstnatému je klíčové najít zdroj nákazy. Zvláště ve starých budovách to může být složité, jelikož se brouci často ukrývají ve špatně dostupných místech, jako jsou dutiny podlah a podobně. Je třeba důkladně prozkoumat všechny možné skrýše a napadené materiály a zásoby je nutné odstranit nebo zničit. Následně je potřeba prostor důkladně vyčistit.

Vratvec je škůdce,který může způsobovat značné potíže v domácnostech i ve firmách.

Ale nebojte se, naše firma zlikviduje i tohoto nezvaného hosta s lehkostí a profesionalitou. Naši odborníci identifikují škůdce, odhalí jeho úkryty a efektivně, přitom bezpečně vrtavce zlikvidují.