Dva druhy nepřátel

Boj proti dvěma zástupcům, které nikdo z nás nechce hostit ve svém domově – proti švábu obecnému (Blattodea orientalis) a rusu domácímu (Blattella germanica). Tyto dva druhy škůdců mohou způsobit řadu problémů v domácnostech i podnicích, od poškození zásob potravin až po šíření nemocí. Proto je důležité vědět, jak proti nim účinně zasáhnout, a to především prostřednictvím profesionální dezinsekce.

Životní cyklus a způsob života

Pro účinný boj proti švábům je nezbytné pochopit jejich chování a životní cyklus. Obě zmíněné kategorie patří mezi noční škůdce, což znamená, že jsou nejaktivnější v noci, kdy vyrážejí na lov potravy a vody. Jsou to také velmi plodní tvorové s rychlým reprodukčním cyklem, což znamená, že populace může rychle narůst. Když zaznamenáte ve své domácnosti přítomnost švábů, je důležité rychle jednat.

Jak začít 

Dezinsekce by měla začít důkladným vyčištěním prostoru. Odstranění potravinových zbytků, tuku a jiného odpadu – odstranění zdrojů potravy, které šváby přitahují. Důkladné čištění všech kuchyňských povrchů, podlah, a obzvláště škvír a trhlin, kde se švábi mohou skrývat a množit, je nezbytné.  Po úklidu je čas na samotnou dezinsekci.

Jedním z běžně používaných přístupů je použití gelových návnad, které švábi konzumují a poté se vrátí do svých úkrytů, kde nakonec uhynou a mohou otrávit i další členy kolonie. Další možností jsou kontaktní insekticidy ve formě sprejů, které se aplikují přímo na šváby nebo na oblasti, kde se často vyskytují.

V případě silného zamoření je vždy nutná profesionální dezinsekční služba, která má k dispozici silnější a efektivnější chemikálie, stejně jako pokročilé metody aplikace, jako jsou například rozprašovače nebo „foggers“, které mohou lépe proniknout do skrytých oblastí.

Naši profesionálové vždy používají integrovaný přístup k likvidaci škůdců, který kombinuje fyzickou kontrolu s chemickým ošetřením.

Je důležité si uvědomit, že dezinsekce není jednorázová akce.

Aby bylo zajištěno dlouhodobé řešení problému, měla by dezinsekce proběhnout v několika krocích a měla by být podpořena pravidelnou údržbou a preventivními opatřeními. To znamená, že udržování čistoty, pravidelné kontroly a opravy v domácnosti musí být součástí vašeho plánu na kontrolu škůdců.

Úspěšná dezinsekce proti švábu obecnému a rusu domácímu vyžaduje strategii, která je komplexní a zahrnuje jak preventivní, tak aktivní řešení problému. Zatímco některé metody můžete aplikovat sami, ve většině případů je nejlepší obrátit se na naše profesionální služby, které mají potřebné zkušenosti a vybavení pro zajištění dlouhodobé ochrany vašeho domova před těmito nezvanými hosty.